Postup pálení

 •  Přivezený kvas se přečerpá do předehřívací nádoby, kde dojde k předehřátí vodou z chladiče.
 •  Předehřátý kvas se přepustí do vařáku, kde se zahřívá na teplotu 95°C plynovým otopem.
 •  Vzniklé destilační páry proudí do nerezového aparátu, rektifikační kolony, jejichž část je výplňová, deflegmátor má uvnitř měděný trubkový svazek, katalyzátor má měděnou výplň. Protože může být požadována menší dělicí schopnost rektifikační části, je doplněna možnosti přepouštět zpětný tok o jedno, případně dvě patra kolony bypasem zpětného toku.

 • Pára vstupuje z vařáku do kolony z boku dvěma trubkami a otvorem v boku kolony. Obchází šikmé odlučovací přepážky a dostává se ke spodnímu patru rektifikačního nástavce.

 • Na koloně probublává postupně vrstvou kapaliny na jednotlivých patrech výplní, nad posledním funkčním patrem odchází do deflegmátoru a nástavce s katalyzátorem a proplachovým zařízením. V deflegmátoru dochází k prvnímu zchlazení lihových par.

 • Pára zkondenzovaná v deflegmátoru vytváří zpětný tok, který se zachycuje na rozdělovací přepážce mezi kolonou a deflegmátorem, odkud je zpětný tok veden na třetí, druhé, případně první patro kolony. V horním nástavci kolony proudí lihové páry katalyzátorem sloužící k dočištění destilátu a odstranění především karcinogenních ethylkarbanátů
  a kyanidů.

 • Pro dokonalou regulaci destilačního procesu je kolona vybavena snímačem tlakového spádu, mezivařákem a hlavou kolony, který slouží k regulaci přívodu tepla do varného kotle, tedy k regulaci výkonu hořáků. Tato regulace zabezpečuje celé zařízení proti  přetopení a k vedení dokonalé destilace. 
 • Takto vyčištěné lihové páry proudí do chladiče. Chladič je nerezový aparát s měděným trubkovým svazkem k postupnému zchlazování lihových par. Za chladičem je zařazena nerezová epruveta vybavená lihoměrem. Celý proces je zakončen lihovým měřidlem Zehr.

 •  Zařízení v tomto uspořádání dovoluje řešit většinu problémů, se kterými se lze při destilaci setkat. Zařízeni je velmi flexibilní a dovoluje celou řadu zapojení, která v praxi nastávají. Je vybaveno i nutným měřením, které dovoluje destilatérovi vést destilační proces velmi jemně, jak je mnohdy nutné. Zařízeni se zabudovaným katalyzátorem splňuje nejpřísnější kritéria na obsah škodlivých látek v destilátu.